نشست صمیمانه اعضای هیئت مدیره تاکسی های بیسیم 1830 و 133 با ریاست سازمان

نشست صمیمانه اعضای هیئت مدیره تاکسی های بیسیم 1830 و 133 با ریاست سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه در روز شنبه 29 اردیبهشت 1397 با حضور اعضای هیئت مدیره تاکسی بیسیم 1830 و 133 با ریاست سازمان و اعضای شورای معاونین در محل سالن جلسات دفتر مدیریت تشکیل گردید؛ در طی این جلسه به بررسی مسائل و مشکلات پیرامونی این تاکسی بیسیم ها و بخصوص در زمینه تبدیل وضعیت به تاکسی های اینترنتی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد