نشست سپنتا نیکنام و محمد رضا شفیعی با تنی چند از معلولان در خصوص بررسی و بهبود خدمات رسانی حمل و نقل معلولان؛

نشست سپنتا نیکنام و محمد رضا شفیعی با تنی چند از معلولان در خصوص بررسی و بهبود خدمات رسانی حمل و نقل معلولان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل، در روز سه شنبه 25 دیماه 1397 جلسه ای با حضور سپنتا نیکنام، عضو شورای اسلامی شهر یزد، محمدرضا شفیعی، ریاست سازمان، داوود زارع معاون فنی مهندسی سازمان حمل و نقل، پایدار معاون اجتماعی بهزیستی یزد با تنی چند از معلولان و نمایندگان آن ها در سازمان بهزیستی برگزار گردید. در طی این جلسه مسئولین ابتدا به بحث و بررسی مشکلات و مسائل معلولان در زمینه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی پرداختند و سپس درخواست های جامعه معلولان در زمینه بسترسازی و بهبود کیفیت خدمات رسانی در حوزه حمل و نقل عمومی معلولان با استفاده از اتوبوس های درونشهری مورد بررسی قرار گرفت و در پایان تصمیمت لازم اتخاذ گردید.