نشست سپنتا نیکنام و رئیس سازمان حمل و نقل با تنی چند از جامعه معلولان جهت بهبود وضعیت حمل و نقل معلولان؛

نشست سپنتا نیکنام و رئیس سازمان حمل و نقل با تنی چند از جامعه معلولان جهت بهبود وضعیت حمل و نقل معلولان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر در روز یکشنبه ۱۶ دیماه ۱۳۹۷ شستی در خصوص بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی معلولان در سطح شهر  یزد به میزبانی سازمان حمل و نقل برگزار گردید.
در این نشست سپنتا نیکنام، عضو شورای اسلامی شهر یزد و رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با تنی چند از جامعه معلولان و نمایندگان سازمان بهزیستی یزد در خصوص وضعیت ناوگان حمل و نقل و لزوم خدمات رسانی به جامعه معلولان با هم به بحث و تبادل نظر پرداختند.