نشست رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری با سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد

نشست رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری با سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸ رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به اتفاق معاونین مربوطه با امیر شاکری سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استان در محل  دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد دیدار نمود؛

در حاشیه این دیدار محمد رضا شفیعی ضمن بیان نحوه عملکرد و خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی در خصوص مسائل و معضلات حمل و نقل عمومی مواردی را بیان نمود. همچنین در ادامه این جلسه در خصوص خدمات رسانی به بخش های همجوار شامل اکرمیه، شاهدیه و ... بحث و گفتگو به عمل آمد.

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نیز ضمن اشاره به اهمیت ویژه حمل و نقل عمومی، در خصوص ایجاد همکاری لازم و بهبود وضعیت خدمات رسانی بخش مرکزی با بخش های همجوار تاکید نمود.