نشست بررسی برپایی نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای چندگانه و نیز موسیقی محلی در محل پایانه غدیر

نشست بررسی برپایی نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای چندگانه و نیز موسیقی محلی در محل پایانه غدیر

به گزارش روابط عمومی، صبح روز جمعه 27 بهمن ماه نشستی با حضور شفیعی ریاست سازمان، محرابی مدیر داخلی پایانه غدیر، معاونین، نمایندگان صنایع دستی و سازمان میراث فرهنگی و نیز جمعی از هنرمندان صنایع دستی و موسیقی محلی جهت برپایی نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای چندگانه و نیز موسیقی محلی در محل پایانه غدیر تشکیل شد.

محمدرضا شفیعی به همراه نمایندگان صنایع دستی و گردشگری از محل اجرای این طرح دیدن نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد