نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی شهر یزد و حومه در سال ۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر رسید

نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی شهر یزد و حومه در سال ۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر رسید

 

 

در دویست و سی و هفتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد نرخ کرایه خطوط اتوبوس و مینی بوس شهر یزد و حومه در سال ۱۳۹۹ بررسی و پس از گزارش سازمان حمل و نقل بار و مسافر پیشنهاد کمیسیون بودجه به شرح ذیل تصویب شد:
کلیه خطوط داخل شهر با استفاده از اتوبوس و مینی بوس های سازمانی و خصوصی: با کارت ۱۰۰۰ تومان و بدون کارت ۲۰۰۰ تومان
همچنین نرخ کرایه مسیرهای حسین آباد ریسمانی، محمدآباد، حسین آباد، شاهدیه، روستای شهنه و شهرک صنعتی با کارت ۱۵۰۰ تومان و بدون کارت ۳۰۰۰ تومان تعیین شد.
استفاده از کارت های شهروندی و حذف دریافت وجه نقد پس از پیاده سازی کامل طرح کیوآرکد مورد تاکید شورا قرار گرفت.
شایان ذکر است طی یکسال گذشته بیش از ۹۰ درصد اتوبوس ها به سیستم سرمایش مجهز شدند.