موضوع فعالیت تاڪسی های اینترنتی در جلسه ڪمیسیون خدمات شهری شورای شهر بررسی شد

موضوع فعالیت تاڪسی های اینترنتی در جلسه ڪمیسیون خدمات شهری شورای شهر بررسی شد

ڪمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد درجلسه پنجشنبه ۲۴اسفند۹۶با حضور فرماندار يزد،مدير عامل سازمان حمل و نقل مسافروبار،معاونین خدمات شهری،برنامه ریزی شهرداری یزد،نماینده شهردار و نمايندگان تاكسى هاى اينترنتى و شرڪت های تاڪسی تلفنی و تاکسی گردشی موضوع فعالیت تاكسى هاى اينترنتى در شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت.
ڪاشفی زاده رییس ڪمیسیون خدمات، جایگاه شورای شهر به عنوان پارلمان محلی را یادآور شد و ادامه داد: فعالیت تاڪسی ها در شهر و حضور نسل جدیدی از ارائه ڪنندگان خدمات ڪه با عنوان تاڪسی اینترنتی فعال هستند موجب شد تا این نشست برگزار و با حضور نمایندگان شرڪت ها مسائل و مشڪلات بررسی و راهڪارهای خدمات جمع بندی شود.
فرماندار يزد در این جلسه فعالیت در چارچوب ضوابط و قوانین را ضروری دانست و تصریح ڪرد: فعالیت این شرڪت ها قانونی است اما باید رانندگان شناسنامه دار باشند تا جابه جایی شهروندان و استفاده از سرویس ها طبق قوانین انجام شود.
سالاری، امنیت شهر و شهروندان را اولویت اصلی دانست و بر پیروی شرڪت ها از قوانین و ضوابط تاڪید ڪرد.
طی این جلسه ڪه با حضور مدیران تاڪسی های تلفنی و نمایندگان شرڪت های اینترنتی برگزار شد راهڪارهای ارائه خدمات و فعالیت شرڪت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این جلسه در روز پنجشنبه ۲۴اسفند ازساعت ۱۱ صبح الی ۱۵ عصر طول کشید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد