معرفی مدیر عامل

معرفی مدیر عامل
 
 
 
 
بیوگرافی:
 
        نام: جواد
        نام خانوادگی:  دشتی
        متولد:  1337
       
          وي داراي 29 سال سابقه كار در پست ها و سمت هاي مختلف شهرداري كه از نيمه اول سال 1381 بعنوان   مديرعامل و عضو هيئت مديره سازماناتوبوسراني يزد و حومه انتخاب و همچنين عضو هيئت مديره اتحاديه اتوبوسراني هاي شهري كشور نيز مي باشد.
        
 مدرك  تحصيلي:
 
           فوق دیپلم (کاربرد کامپیوتر)   
 
 سوابق كاري:
-  از سال 1358 تا 1362 به عنوان بازرس اداره اجرائیات
-  از سال 1363 لغایت 1373 به عنوان رئیس اداره املاک و اموال و قراردادها
-  از سال 1374 لغایت 1377 رئیس اداره اجرائیات و کنترل و انتظامات
از سال 1378 لغایت 1380 معاون بهره برداری سازمان اتوبوسرانی
از سال 1380 لغایت پایان سال رئیس اداره روابط عمومی شهرداری یزد و مشاور شهردار
از سال 1381 تا کنون به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی یزد  و حومه  
 
          تماس
                dashti@yazd.ir