معرفی سامانه پایش ناوگان دانش آموزی " سپند"با حضور روسای انجمن اولیا و مربیان استان های كشور؛

معرفی سامانه پایش ناوگان دانش آموزی " سپند"با حضور روسای انجمن اولیا و مربیان استان های كشور؛

در راستای ابلاغ دستورالعمل سرویس مدرسه از سوی وزیر کشور و لزوم مکانیزه نمودن فرایند خدمات حمل و نقل دانش آموزی در قالب یک  سامانه یکپارچه و سراسری ، در بندر انزلی نشستی باحضورآقای دکتر عباسپور مدیر کل دفتر برنامه ریزی انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش،  آقای مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، روسای انجمن اولیا و مربیان استان های کشور و  نمایندگان اتحادیه (وزارت کشور )  برگزار گردید.
موضوع اصلی نشست فوق حول سرویس مدرسه، نیازها ، خواست ها و موانع موجود بود. دراین جلسه نیز درباره سامانه پایش ناوگان دانش آموزی با نام اختصاری سپند توسط تیم فنی اتحادیه توضیحاتی داده شد. در این سامانه کلیه فرایند حمل و نقل دانش آموزی از گام نخست یعنی ورود اطلاعات تمام عوامل مرتبط با این طرح تا تخصیص سرویس به راننده بصورت سیستماتیک انجام می پذیرد و می تواند گزارش آماری دقیق و صحیحی از وضعیت  حمل و نقل دانش آموزی در اختیار نمایندگان هر سه وزارت خانه اموزش و پرورش، راه و شهرسازی  و کشور دهد .
در این جلسه همچنین فرصتی فراهم گردید تا مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور  شنونده پرسشها ، انتقادات و پیشنهادات مطرح شده از سوی  روسای انجمن اولیا و مربیان استان های کشور باشد.
مرتضی ضامنی ضمن پاسخگویی به موارد مطرح  شده ، بر لزوم همکاری ، همفکری و تعامل میان عوامل اجرایی تاکید داشته و تصریح کردند پیرو دستور دو وزیر محترم کشور وآموزش و پرورش ضرورت دارد تا به جهت تسریع، دقت و وحدت رویه  در روند سرویس مدرسه کلیه فرایند ها از طریق سامانه جامع سرویس مدرسه " سپند" انجام پذیرد.
‏ایشان همچنین اذعان داشتند  وضعیت حمل و نقل دانش اموزی باید بتدریج به سمتی هدایت شود که علاوه بر اهمیت  انتخاب و گزینش رانندگان اصلح و موجه ، شرکت های حمل و نقل فعال در این حوزه نیز  با ارایه خدمات مناسب و در شان دانش آموز کشور فضای رقابتی سالمی را فراهم کنند، چرا که این امر موجب ارتقای سطح کمی و کیفی این حوزه خواهد گردید.
منبع؛سایت اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور
 
 روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد