مشخصات موسسات مینی بوسرانی دارای مجوز از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

نمایشگر یک مطلب

مشخصات موسسات مینی بوسرانی دارای مجوز از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

شماره

نام موسسه

مسئول

موبایل

تلفن دفتر

آدرس

۱

امير سير

محمدرضا مالکي

۰۹۱۳۱۵۲۱۵۶۰

۳۷۲۰۴۰۴۶

آزاد شهر، فلکه سوم ولايت شرقي، حمزه ۶

۲

آزادگان يزد

محمدرضا فلاح پور فراشاه

۰۹۱۳۳۵۱۹۹۷۸

۳۷۲۲۸۰۷۰

بلوار آزادگان، نرسيده به سه راه آزادشهر قبل از بانک رفاه

۳

راه مدرسه يزد

محمد حسین دهقان بنادکی

۰۹۱۳۳۵۹۱۶۳۵

۳۷۲۳۳۹۷۹

بلوار آزادگان، جنب بانک صادرات

۴

معين سیر

سعید حاجی صادقی

۰۹۱۳۲۵۱۷۶۴۱

۳۷۲۵۲۲۴۰

فلکه دوم آزادشهر، ۲۰ متری پاسگاه روبه روی پارک فارابی

۵

شکوه پیمای یزد

محمدحسین افسریه

۰۹۱۳۱۵۴۸۸۳۵

۳۷۲۴۷۵۳۵

ميدان امام حسين، بلوار حميديا، جنب ترمينال مسافربري

۶

ابوالفضل يزد

نعمت اله تقي حسيني

۰۹۱۳۱۵۴۷۷۷۲

۳۷۲۲۴۹۷۰

بلوار آزادگان، جنب بانک صادرات

۷

احسان يزد

علي رحيميان علي آباد

۰۹۱۳۱۵۲۶۲۷۸

۳۷۲۱۳۴۴۴

بلوار آزادگان، کوچه آرد اطمينان، حنب بانک تجارت، پلاک ثبتي ۸۴۶۰

۸

افق

سيد ناصر حسيني پورهدشي

۰۹۱۳۱۵۴۸۷۹۶

۳۷۲۳۰۶۰۱

بلوار آزادگان، روبروي هتل کاروان

۹

البرز

علي برزگري شريف آباد

۰۹۱۳۱۵۱۴۱۶۰

۳۷۲۲۳۰۲۰

بلوار جانباز، جنب استاديوم شهيد نصيري

۱۰

اميد يزد

محمدحسين زينل مالکي

۰۹۱۳۱۵۱۵۴۳۳

۳۷۲۲۴۴۹۹

بلوار جانباز، کيلومتر يک، روبروي پمپ بنزين

۱۱

امين يزد

سید حسین میرجلیلی

۰۹۱۳۱۵۲۱۵۶۰

۳۷۲۱۳۴۲۱

جاده خضرآباد، ۲۰ متری قائم مقام فراهانی

۱۲

آرمان سیر

علي اصغر شيوافرد

۰۹۱۳۱۵۴۶۶۱۰

۳۶۲۰۸۳۲۹

بلوار صابر يزدي، روبروي اتش نشاني، پلاک ۱۳۴

۱۳

پارسیان گشت

عليرضا ميرجليلي

۰۹۱۳۱۵۳۵۲۹۹

۳۵۲۱۰۴۳۴

بلوار جانباز، کيلومتر يک، روبروي پمپ بنزين، جنب موسسه ميني بوسراني ياسر

۱۴

تابان سير

سید جواد حسینی پور هدشی

۰۹۱۳۱۵۲۰۵۲۲

۳۶۲۴۱۴۳۹

بلوار دهه فجر، طبقه فوقانی مینی بوسرانی نمونه

۱۵

همسفر فولاد يزد

سید سعید راسخی بازی

۰۹۱۳۸۵۴۳۹۱۵

۳۷۲۰۴۰۴۰

بلوار شهید دهقان، جنب بانک ملی.

۱۶

ثامن

سيد امين حسيني پور هدش

۰۹۱۳۱۵۳۳۱۸۴

۳۷۳۰۳۶۶۶

بلوار شهيد دهقان، جنب موسسه ميني بوس راني ميلاد

۱۷

حميديا

سید کاظم میرجلیلی

۰۹۱۳۱۵۱۴۷۰۷

۳۸۲۲۱۳۴

ب دشتي، بعد از چهار راه اميرالمومنين، بعد از تامين اجتماعي

۱۸

شهاب يزد

حسن  مالکي

۰۹۱۳۱۵۲۰۲۰۶

۳۸۲۵۲۶۴۷

بلوار آزادگان، خ دانش، چهارراه اول

۱۹

صدف سير

عليرضا منتظريان پورهدش

۰۹۱۳۶۷۱۱۲۲۷

۳۵۲۶۴۰۲۱

بلوار فرودگاه، جنب صدر صنعت

۲۰

عدل

عباسعلي نيازمند سردوراهي

۰۹۱۳۱۵۳۰۶۵۳

۳۵۲۳۰۳۳۰

بلوار رسالت اول، پل کارگر امام شهر ک پنجم

۲۱

کوير يزد

سيدعلي حسيني پور هدشي

۰۹۱۳۱۵۱۲۳۲۰

۳۷۲۱۳۱۳۵

کيلومتر يک بلوار جانباز  بطرف شهرستان تفت

۲۲

ميلاد

سيد اکبر  حسيني پور هدشي

۰۹۱۳۱۵۱۶۸۲۷

۳۷۲۱۸۴۴۰

بلوار شهيد دهقان،  جنب مصالح فروشي دهقان

۲۳

ميهن سفر ايرانيان

سيد حميد راسخي

۰۹۱۳۱۵۱۱۶۳۱

*

ميدان صنعت، کيلومتر جاده يک خضر آباد، بلوار شهيد دهقان، جنب کارواش علوي

۲۴

نمونه

سيد احمد حسيني پور هدشي

۰۹۱۳۱۵۱۰۷۳۰

۳۶۲۳۱۱۱۳

بلوار دهه فجر، کوچه زيبا

۲۵

هما

سيدعباس موسوي

۰۹۱۳۱۵۴۹۰۸۸

۳۷۲۲۴۸۳۳

آزادشهر، خیابن قائم مقام فراهاني

۲۶

ياسر يزد

محمدحسين حسني ده آّبادي

۰۹۱۳۱۵۴۷۱۹۰

۳۵۲۶۴۰۲۱

بلوار جانباز، کيلومتر يک سمت راست موسسه ميني بوس راني ياسر

۲۷

ديدار سير

ابوالقاسم  عابديني سانيچي

۰۹۱۳۱۵۴۹۱۷۱

۳۷۲۱۵۸۵۸

بلوار آزادگان، روبروي جرثقيل ايثار