مسئولین سازمان از مدیرعامل شرکت تعاونی سنگین خودرو شهررانان یزد تقدیر نمودند

مسئولین سازمان از مدیرعامل شرکت تعاونی سنگین خودرو شهررانان یزد تقدیر نمودند

مسئولین سازمان از مدیرعامل شرکت تعاونی سنگین خودرو شهررانان یزد تقدیر نمودند

به گزارش روابط عمومی، صبح روز چهارشنبه 29 آذر ابوالفضل فلاحتی معاون اداری و مالی، مجید فلاحتی معاون اجرائی و سید ضیاء ترابی مسئول حراست سازمان با حضور در دفتر شرکت تعاونی سنگین خودرو شهررانان یزد هفته حمل و نقل را به مدیر عامل و پرسنل این شرکت تبریک و از خدمات ارائه شده در خصوص ساماندهی حوزه بار درونشهری تقدیر نمودند.

شایان ذکر است در حال حاضر تعداد 4000 پرونده در حوزه بار درونشهری ساماندهی شده است.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد