مسافربرهای اینترنتی تاکسی های شهری را به حاشیه رانده اند؛

مسافربرهای اینترنتی تاکسی های شهری را به حاشیه رانده اند؛

روزنامه همشهری یزد شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
مسافربرهای اینترنتی تاکسی های شهری را به حاشیه رانده اند.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد