مسابقه ملی عکاسی همایش بزرگداشت روز حمل و نقل؛

مسابقه ملی عکاسی همایش بزرگداشت روز حمل و نقل؛

مسابقه ملی عکاسی همایش بزرگداشت روز حمل و نقل (۲۶ آذر ۹۷)
 
مهلت ارسال آثار: ۱۰ آبان ۹۷
 
دریافت آثار از طریق پرتال:                                                               www.irtu.ir
 
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد