مراسم کاشت نهال در پایانه غدیر برگزار شد

مراسم کاشت نهال در پایانه غدیر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز شنبه 19 اسفند، بمناسبت هفته منابع طبیعی و ورز درختکاری مراسم کاشت نهال در محل پایانه مسافربری غدیر با حضور شفیعی ریاست سازمان، الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد، محرابی مدیر داخلی پایانه غدیر، معاونین، پرسنل سازمان  و مسئولین شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر شهری برگزار شد.

ڪل مساحت پایانه مسافربری در حال حاضر ۱۳هزار هڪتار هست ڪه حدود ۶ هڪتار آن زیر پوشش فضای سبز درختڪاری میباشد و امروز ۴۵۰ اصله نهال سنجد، ڪاج، زیتون، اقاقیا در پنج هزار مترمربع بصورت واڪاری و در قطعات جدید غرس شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد