مراسم تکریم از بانوان سازمان بمناسبت بزرگداشت مقام زن و روز مادر؛

مراسم تکریم از بانوان سازمان بمناسبت بزرگداشت مقام زن و روز مادر؛

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز سه شنبه هفتم اسفند ماه 1397 مصادف با بزرگداشت مقام زن و روز مادر رئیس سازمان و جمعی از معاونین و مسئولین مربوطه از بانوان شاغل در سازمان تکریم و تقدیر به عمل آوردند.