مراسم تقدیر از دست اندرکاران و رئیس سازمان حمل و نقل در خصوص مشارکت در طرح سلامت محله اسکان؛

مراسم تقدیر از دست اندرکاران و رئیس سازمان حمل و نقل در خصوص مشارکت در طرح سلامت محله اسکان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز شنبه 13 بهمن ماه 1397 پنجمین مجمع سلامت محله اسکان مقارن با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سالن اجتماعات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار گردید. در پایان این مراسم از دست اندرکاران حوزه سلامت همچنین رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر در خصوص مشارکت در طرح سلامت محله اسکان تشکر و تقدیر به عمل آمد.