محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل با دعوت حجه الاسلام گرجی، مسئول کانون مساجد از این کانون بازدید نمود؛

محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل با دعوت حجه الاسلام گرجی، مسئول کانون مساجد از این کانون بازدید نمود؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری  یزد، در روز شنبه سیزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت، محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل ونقل شهرداری یزد با دعوت حجه الاسلام گرجی، مسئول کانون مساجد استان یزد از این کانون بازدید نمود.
 حجه السلام گرجی در این دیدار صمیمانه ضمن تشکر از تلاش ها مجموعه پرسنل و کارکنان سازمان حمل و نقل بار ومسافر به ویژه رانندگان خدوم که در صف اول خدمت رسانی به مردم نجیب یزد حضور دارند از محمدرضا شفیعی بعنوان مدیر این مجوعه که ضمن تلاش در سنگر خدمت رسانی به شهروندان به امور فرهنگی و آموزشی نگاه ویژه ی دارند و درهمین راستا همکاری بسیار خوبی با کانون مساجد داشته اند بطور خاص تشکر نمود و درهمین راستا با اهداء دو جلد کتاب و یک تابلو از وی قدردانی به عمل آورد.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری  یزد