محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل ونقل شهرداری یزد از اصلاح مبدا و افزایش طول مسیر جدید (۳۲) خبر داد.

محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل ونقل شهرداری یزد از اصلاح مبدا و افزایش طول مسیر جدید (۳۲) خبر داد.

اصلاح مبدا مسیر جدید ۳۲ از خیابان امام (میدان شهید بهشتی) به مبدا پایانه دولت آباد
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری یزد؛ محمدرضا شفیعی رئیس سازمان اعلام ڪرد؛ مسیرجدید (۳۲) ناوگان اتوبوسرانی در محدوده خیابان سلمان(پشت امیرچخماق) با دو دستگاه مینی بوس و طول مسیر ۳۰ دقیقه و زمان انتظار ۱۵ دقیقه که از یڪشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری بطور آزمایشی آغاز و مورد بهره برداری قرار گرفته بود، مورد اصلاح از مبدا و نیز افزایش طول مسیر قرار گرفت؛
شفیعی افزود؛ نظر به دریافت درخواست های مکرر مردمی در منطقه دو شهریزد درمحدوده خیابان سلمان، پشت تکیه امیرچخماق و نظر کارشناسی همکاران حوزه حمل ونقل شهری و تشویق شهروندان به استفاده از وسایط نقلیه عمومی و عدم استفاده از خودروهای تک سرنشین، مسیر جدیدی با شماره خط 32 از تاریخ 16 اردیبهشت ۹۷ از میدان شهید بهشتی(ابتدای خیابان امام خمینی) توسط دو دستگاه مینی بوس ایسوزو مورد بهره برداری قرار گرفت که از روز شنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۷ بعد از اصلاح مبدا و بازنگری و افزایش طول مسیر به شرح ذیل تغییر یافت؛
مسیر ۳۲: مبدأ پایانه دولت آباد، چهار راه دولت آباد، خیابان انقلاب، خیابان قیام(مجموعه بازار) ، خیابان امام بسمت شاهزاده فاضل، خیابان مهدی، بلوار شهید عاصی زاده، چهار راه آیت ا... سریزدی، خیابان سلمان غربی، مجموعه امیرچخماق و ادامه بالعکس از مسیر خیابان قیام بسمت مقصد پایانه دولت آباد
رئیس سازمان حمل ونقل شهرداری یزد گفت؛ خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی در مسیر ۳۲ با دو دستگاه مینی بوس  کولردار چنانچه مورد استقبال شهروندان قرار بگیرد همچنان ادامه داشته و ظرفیت آن نیز قابل افزایش است.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد