متن متحرك


به پرتال سازمان مديريت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداري يزد خوش آمديد                          تاکسیرانان ، سفیران فرهنگی                              سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر یزد آماده ارائه هرگونه خدمات به تاکسیرانان و شهروندان عزیز میباشد.   (روابط عمومی سازمان تاکسیرانی یزد)