متن تبریک ریاست سازمان حمل و نقل درخصوص انتصاب مهندس مجتبی فرهمند بعنوان شهردار منتخب یزد

متن تبریک ریاست سازمان حمل و نقل درخصوص انتصاب مهندس مجتبی فرهمند بعنوان شهردار منتخب یزد

#همشهری_یزد
شنبه ۲۶ آبان ۹۷
متن تبریک محمدرضا شفیعی، رئیس سازمان حمل ونقل درخصوص انتصاب مهندس مجتبی فرهمند بعنوان شهردار منتخب یزد؛
جناب آقای مهندس مجتبی فرهمند،
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان شهردار یزد بسیار باعث مسرت و خشنودی است. مطمئنا مدیریت اثربخش و توانمند توام با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی، موجبات ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد نمود. از درگاه حضرت سبحان، تداوم تعالی و توفیق، سعادت و سیادت جنابعالی را مسئلت دارم.
                                                                                                              محمد رضا شفیعی
                                                                                           رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد