غلامعلی سفید، رئیس شورای اسلامی شهر یزد؛ دولت سهم خود را در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یزد پرداخت کند!

غلامعلی سفید، رئیس شورای اسلامی شهر یزد؛ دولت سهم خود را در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یزد پرداخت کند!

غلامعلی سفید، رییس شورای اسلامی شهر یزد درباره قول مساعدت دولت در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان کرد: دولت سهم خود را در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یزد پرداخت کند!

غلامعلی سفید، رئیس شورای اسلامی شهر یزد درباره قول مساعدت دولت در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان کرد: دولت سهم خود را در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یزد پرداخت کند! وی افزود: حمل ونقل عمومی در یزد با مشکلاتی روبروست و تا کنون کار جدی و اساسی روی آن انجام نشده است؛ اما برنامه ریزی هایی صورت گرفته که امیدواریم با همکاری دولت اجرایی شود. سفید تصریح کرد: در همه استان ها برای نوسازی ناوگان  حمل و نقل عمومی شهری، دولت 50 درید از اعتبار مورد نیاز را تامین می کند اما در یزد دولت حمایت چندانی از این مسئله نکرده است. سفید همچنین افزود: گزینه های جدیدی برای حمل و نقل عمومی شهری در یزد در نظر گرفته شده تا ترافیک شهری مدیریت شود که این گزینه ها به تدریج ارزیابی و اجرایی می گردد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد