طرح پاکسازی و جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت منطقه دره گاهان تفت با حضور جمعی از پرسنل شهرداری یزد و سازمان های تابعه؛

طرح پاکسازی و جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت منطقه دره گاهان تفت با حضور جمعی از پرسنل شهرداری یزد و سازمان های تابعه؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 1398، با حضور جمعی از پرسنل شهرداری و سازمان های وابسته به شهرداری یزد، با میزبانی سازمان پسماند شهرداری و همکاری سازمان حمل و نقل، طرح پاکسازی و جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت منطقه دره گاهان تفت انجام پذیرفت.
لازم به ذکر است سرویس ایاب و ذهاب این عزیزان و جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس یزد با همکاری سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد صورت گرفته بود.