صفحه نخست روزنامه صبح یزد مورخ چهارشنبه 11 مهر ماه 1397؛ مینی بوسهای یورو ۵ جایگزین اتوبوس های فرسوده شهری می شوند!

صفحه نخست روزنامه صبح یزد مورخ چهارشنبه 11 مهر ماه 1397؛ مینی بوسهای یورو ۵ جایگزین اتوبوس های فرسوده شهری می شوند!

صفحه نخست روزنامه صبح یزد

چهارشنبه 11مهرماه 1397

مینی بوسهای یورو ۵ جایگزین اتوبوس های فرسوده شهری می شوند.

با ارسال لایحه دوفوریتی شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر یزد درآینده ای نزدیک مینی بوس های یورو5 جایگزین اتوبوس های فرسوده شهری می شوند

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد