صدور بلیط های الڪترونیڪ تڪ سفره در دستور ڪار قرار گرفت

صدور بلیط های الڪترونیڪ تڪ سفره در دستور ڪار قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد؛
در جلسه مشترڪ سازمان حمل ونقل شهرداری و بانڪ انصار استان یزد روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ در محل دفتر رئیس سازمان حمل و نقل باحضور ڪمالی سرپرست بانڪ انصار برگزارشد ،جلسه پیرامون خدمات تڪمیلی ڪارت الڪترونیڪ (ڪارت شهروندی) تبادل نظر شد ڪه در همین راستا شفیعی گفت ؛ با توجه به حضور توریست و جهانگردان خارجی و داخلی در شهر تاریخی یزد و گاها استفاده تڪ سفر ازخدمات ناوگان عمومی اتوبوس شهری،برآن شدیم تا جهت طراحی و تهیه ڪارت بلیط های تڪ سفر از سوی بانڪ انصار اقدام لازم بعمل آید ڪه فی المجلس جناب ڪمالی این موضوع را در دستور ڪار بانڪ قرار داد. 
شفیعی همچنین افزود ؛ پس از صدور بلیط های تڪ سفر الڪترونیڪ قطعا هیچ بهانه ای جهت دریافت پول نقد باقی نخواهد ماند و رانندگان موظف اند، برابر ضوابط سازمانی فقط از مسافرین بلیط دریافت نمایند، ڪه در همین رابطه قبل از توزیع ڪارت بلیط ها نیاز به برگزاری دوره های آموزشی ویژه رانندگان، مأمورین ڪنترل خطوط، بازرسین سازمان می باشد، ڪه واحد آموزش سازمان طبق برنامه مدون پیش بینی شده اقدام خواهد نمود.
به امید آنڪه بتوانیم با بالابردن سطح خدمات و ڪیفیت و نوسازی ناوگان رضایت شهروندان و مسافرین حمل ونقل عمومی شهر یزد را بدست آوریم، ڪه رضای خلق خدا، همان رضای خود خداست و این امڪان پذیر نخواهد بود مگربا همراهی و همدلی شما مردم خوب و فهیم شهر میراث جهانی یزد.
روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد