شهردار یزد دهم آبان ماه نودوپنج ازپروژه و سیستم اطلاع رسانی به مسافر در ایستگاه خط واحد درشهریزد که در حال آماده برنامه نویسی نهایی است بازدیدنمود.

شهردار یزد دهم آبان ماه نودوپنج ازپروژه و سیستم اطلاع رسانی به مسافر در ایستگاه خط واحد درشهریزد که در حال آماده برنامه نویسی نهایی است بازدیدنمود.

 

 

مهندس عظیمی زاده شهردار یزد در این بازدیدکه با توضیحات فنی کارشناسان همراه بود در حین بازدید گفت ؛ تجربه ثابت کرده است که مسافران مطلع و آگاه از وضعیت ناوگان بسیار خشنودتر هستند. اگر شهروندان بدانند اتوبوس بعدی چه زمانی به ایستگاه مورد انتظارشان می‌رسد زمان انتظارشان کاهش خواهد یافت. همچنین برای کسانی که در ایستگاه منتظرند آگاهی از زمان رسیدن اتوبوس به آن‌ها آرامش بیشتری خواهد داد.
وی اظهار امیدواری کرد این خدمت که در راستای تکمیل شدن طرح بلیط الکترونیک است هرچه زودتر موردبهره برداری شهروندان یزدی قراربگیرد .
شرکت سامانه الکترونیک انصار به عنوان مجری کارت شهروندی یزد این پروژه را به سفارش سازمان حمل ونقل بارومسافرشهرداری یزد، طراحی ، تولید و با حضور محمدرضاعظیمی زاده شهردار محترم وحسین صالحیان ریاست سازمان حمل ونقل بار ومسافر وجناب کمالی سرپرست بانک انصار نمایندگی یزد،بصورت آزمایشی رونمایی کرد.
پس از اینک تابلوهای نصب شده در ایستگاه‌ها به بهره برداری رسید شهروندان میتوانند توسط گوشی همراه خود نسبت به زمان حضور اتوبوس در آن ایستگاه مطلع وبهتر برنامه ریزی نمایند.
البته در ایستگاه‌های شلوغ این نمایشگرها نصب می‌شوند، که کلیۀ خطوطی که از این ایستگاه می‌گذرند در آن لیست خواهند شد و مبدأ و مقصد ایستگاه به همراه زمانبندی سرویس‌ها نمایش داده می‌شوند. همچنین موقعیت اتوبوس‌ها در خط و زمان رسیدن اتوبوس‌ها به ایستگاه در آن مشخص خواهند شد. این امکانات در ایستگاه ارائه می‌شوند و مسافرانی که در ایستگاه منتظر اتوبوس هستند موقعیت اتوبوس و زمان رسیدن آن به ایستگاه را مشاهده خواهند کرد.