شهردار یزد دستور آغاز پروژه بازسازی اتوبوس های فرسوده را صادر نمود

شهردار یزد دستور آغاز پروژه بازسازی اتوبوس های فرسوده را صادر نمود

به گزارش روابط عمومی، محمد رضا شفیعی ریاست سازمان از بازسازی ناوگان اتوبوس های فرسوده خبر داد و افزود؛  برابر با دستور مهدی جمالی نژاد شهردار یزد پروژه بازسازی و بهسازی کامل اتوبوس های شهری فرسوده ناوگان حمل و نقل شهری در یزد پس از بررسی کارشناسی فنی و مهندسی آغاز شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد