شهردار یزد خواستار بهره گیری از پتانسیل های بالقوه حوزه حمل و نقل بار و مسافر شد؛

شهردار یزد خواستار بهره گیری از پتانسیل های بالقوه حوزه حمل و نقل بار و مسافر شد؛

شهردار یزد بر لزوم استفاده از پتانسیل های بالا و بالقوه سازمان حمل و نقل بار و مسافر یزد در راستای درآمدزایی پایدار تاکید کرد و خواستار ایجاد کیمته درآمدی فعال و پویا در این سازمان شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد بازدید جمال الدین عزیزی شهردار شهر جهانی یزد از سازمان حمل و نقل وتاکید بر هوشمندسازی، اصلاح خطوط، نوسازی ناوگان، شناسایی پتانسیل های بالقوه درآمد زایی

جمال الدین عزیزی در روز پنجشنبه بیستم تیرماه ۱۳۹۸، در بازدید خود ازناوگان اتوبوس شهری یزد در محل توقفگاه این سازمان بر لزوم استفاده از پتانسیل های  بالا وبالقوه سازمان حمل و نقل بار و مسافر یزد در راستای درآمدزایی پایدار تاکید کرد و خواستار ایجاد کیمته درآمدی فعال وپویا در این سازمان شد.

 عزیزی درنشست هم اندیشی مشترک مابین معاونت امور زیربنائی وحمل ونقل شهری، مدیریت ارتباطات وامور بین الملل، رئیس، مدیران ومعاونین سازمان حمل و نقل شهرداری یزد بر لزوم استفاده ازپتانسیل های بالا وبالقوه سازمان حمل ونقل بار ومسافر یزد در راستای درآمدزایی پایدار بخصوص در زمینه استفاده کامل از فضای تبلیغاتی ایستگاه ها واتوبوس ها تاکید نمود.

 

 در پایان شهردار یزد خواستار فراهم نمودن سازوکارهای لازم درخصوص اختصاص وام کم بهره به بهره برداران بخش خصوص جهت تجهیز ناوگان اتوبوس شهری به سیستم سرمایشی گردید.