شهرداری یزد در سال گذشته بالغ بر دوازده میلیارد تومان به بخش خصوصی حمل‌ونقل عمومی پرداخت کرده است

شهرداری یزد در سال گذشته بالغ بر دوازده میلیارد تومان به بخش خصوصی حمل‌ونقل عمومی پرداخت کرده است


شهرداری یزد در سال گذشته بالغ بر دوازده میلیارد تومان به بخش خصوصی حمل‌ونقل عمومی پرداخت کرده است

داوود زارع؛ معاون فنی سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد درباره تک شیفت شدن اتوبوس‌های تیپ۳۵۵ و دلایل کاهش تقاضای سفر برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی توضیحاتی ارائه می‌دهد.