شهرداری هزینه سرویس سیستم سرمایشی و گرمایشی اتوبوس های شهری را ماهیانه پرداخت می کند؛

شهرداری هزینه سرویس سیستم سرمایشی و گرمایشی اتوبوس های شهری را ماهیانه پرداخت می کند؛

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد در گفتگو با خبرنگار یزد امروز و یزد رسا:
بر اساس آنالیز قیمتی که توسط بهره برداران ورانندگان به این سازمان در سال های گذشته ارائه شده هزینه سرویس سیستم های گرمایشی و سرمایشی در قالب یارانه به صورت ماهیانه پرداخت شده است.
برای امسال نیز با توجه به گرانی های سرسام آور در حال آنالیز قیمت ها با کمک بهره برداران هستیم و تلاش می کنیم در اولین فرصت این هزینه ها مشخص و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه شود.
 
واقعاً برای خودم ومردم شهرم متاسفم که برخی مسئولان شهر و خبرنگاران بدون اینکه از بنده به عنوان متولی امر در این زمینه، صحت و سقم ماجرا را سوال کنند آن را در فضای مجازی منتشر کرده، اسباب نگرانی مردم را فراهم آورده و حتی در برابر آن موضع می گیرند.
 
مردم می توانند کوچکترین مشکلات در رابطه با حمل و نقل عمومی را با سامانه 1889 در میان بگذارند.