شماره تلفن ۱۸۸۹ آماده پاسخگویی به شکایات مردمی در زمینه حمل‌ونقل عمومی شهر می‌باشد

شماره تلفن ۱۸۸۹ آماده پاسخگویی به شکایات مردمی در زمینه حمل‌ونقل عمومی شهر می‌باشد


شماره تلفن ۱۸۸۹ آماده پاسخگویی به شکایات مردمی در زمینه حمل‌ونقل عمومی شهر می‌باشد

داوود زارع؛ معاون فنی سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد درباره وظایف سازمان در حوزه‌های مختلف و همچنین عملکرد این سازمان در سال گذشته توضیحاتی ارائه می‌دهد. 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.