شفیعی بر تلاش بیشتر پرسنل در پیشبرد و توسعه حمل و نقل عمومی شهر جهانی یزد تاکید نمود

شفیعی بر تلاش بیشتر پرسنل در پیشبرد و توسعه حمل و نقل عمومی شهر جهانی یزد تاکید نمود

نشست صمیمانه ریاست سازمان با پرسنل

شفیعی بر تلاش پرسنل بیشتر در پیشبرد و توسعه حمل و نقل عمومی شهر جهانی یزد تاکید نمود

به گزارش روابط عمومی، محمد رضا شفیعی در نشستی صمیمانه با پرسنل واحدهای اداری و مالی، فنی و مهندسی، اجرایی، نظارت و بازرسی و همچنین پرسنل پایانه مسافربری غدیر که در ساعات غیر اداری برگزار شد بر تلاش بیشتر در پیشبرد و توسعه حمل و نقل عمومی شهر جهانی یزد تاکید نمود.

وی ضمن استماع نقطه نظرات همکاران، موفقیت و سربلندی در مسیر اهداف متعالی سازمان را آرزو و از تلاش بی وقفه و شبانه روزی کارکنان در خدمت رسانی به شهروندان تقدیر و تشکر نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد