شفیعی با رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و مؤسسات مسافربری برونشهری یزد دیدار و گفتگو کرد

شفیعی با رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و مؤسسات مسافربری برونشهری یزد دیدار و گفتگو کرد

شفیعی با رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و مؤسسات مسافربری برونشهری  یزد دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز سه شنبه 14 آذر محمد رضا شفیعی ریاست سازمان در دیدار با علیچی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و مؤسسات مسافربری یزد در خصوص امور جاری پایانه مسافربری غدیر و همچنین مسائل و مشکلات مربوط به  ناوگان برون شهری مستقر در پایانه امام علی(ع) بحث و تبادل نظر کرد.

 شفیعی گفت به دلیل حجم مسافر ورودی از شهرستان های جنوبی به شهر یزد و روان سازی ترافیک در آینده نزدیک پایانه جنوب یزد به بهر برداری خواهد رسید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد