سومین مرحله بازدید مینی بوس های تحت نظارت سازمان توسط واحد بازرسی سازمان؛

سومین مرحله بازدید مینی بوس های تحت نظارت سازمان توسط واحد بازرسی سازمان؛

اجرای سومین مرحله بازدید ظاهری، فنی و ایمنی مینی بوس های تحت نظارت سازمان توسط واحد بازرسی سازمان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با هماهنگی های صورت گرفته از سوی واحد اجرایی و بازرسی سازمان، سومین مرحله بازدید سالیانه مینی بوس های تحت نظارت سازمان در روز پنج شنبه پنجم مهرماه ۱۳۹۷ صورت گرفت؛ این دوره که سومین دوره از چهار دوره بازدیدهای سالیانه می باشد از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه آغاز و تا ساعت ۱۱ ادامه داشت که طی آن تعداد حدود ۱۰۰ دستگاه مینی بوس مورد بازرسی ظاهری، فنی و ایمنی قرار گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد