سومین جلسه آنالیز اتوبوس های بخش خصوصی برگزار شد؛

سومین جلسه آنالیز اتوبوس های بخش خصوصی برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل، جلسه آنالیز اتوبوس های بخش خصوصی با حضور آقای شایق عضو محترم شورای اسلامی شهر یزد، ریاست سازمان، معاون فنی مهندسی، معاون نظارت و بازرسی، مدیر مالی و مشاور فنی سازمان در روز شنبه۲۹آبان۹۷ برگزار گردید؛ در طی این جلسه پیشنهادات لازم طرح آنالیز اتوبوس های بخش خصوصی جهت تصویب هیئت مدیره سازمان و نیز شورای اسلامی شهر یزد جمع بندی گردید.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد