سلسله جلسات ریاست سازمان در خصوص پیگیری و حل معضل لاستیک وسایل حمل و نقل درونشهری؛

سلسله جلسات ریاست سازمان در خصوص پیگیری و حل معضل لاستیک وسایل حمل و نقل درونشهری؛

سلسله جلسات ریاست سازمان در خصوص پیگیری و حل معضل لاستیک وسایل حمل و نقل درونشهری؛
 
سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد