سرپرست معاونت عمرانی استاندار روز حمل و نقل را به پرسنل سازمان تبریک گفت

سرپرست معاونت عمرانی استاندار روز حمل و نقل را به پرسنل سازمان تبریک گفت

سرپرست معاونت عمرانی استاندار در سازمان حضور یافت

به گزارش روابط عمومی، صبح روز یکشنبه 26 سید رضا خادمی سرپرست معاونت عمرانی استاندار و مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد با حضور در سازمان ضمن بازدید از روند ارائه خدمات به شهروندان و تبریک به پرسنل سازمانی، از زحمات کارکنان تقدیر و تشکر نمود.

سید رضا خادمی وضعیت ناوگان استان را خوب ارزیابی کرد و افزود: توسعه شهرها منوط به توسعه حمل و نقل می باشد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد