سرویس و تعمیر تابستانه ناوگان اتوبوس درونشهری؛

سرویس و تعمیر تابستانه ناوگان اتوبوس درونشهری؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در راستای بهسازی اتوبوس های درونشهری و تجهیز  ناوگان با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و خلوت شدن مسیرها و نیاز کمتر به عبور و مرور اتوبوس در مسیرهای شهر روزانه 26 دستگاه اتوبوس به مدت 10 روز از ابتدای تیرماه تا پایان مرداد ماه از مسیر خارج شده و جهت بازرسی کامل و انجام تعمیرات موتوری و عیب یابی، بازسازی بدنه، رنگ آمیزی، تعویض و بهسازی کف راهروها، تعویض روکش صندلی و نیز صندلی های آسیب دیده به توقفگاه سازمان هدایت می شوند.

طرح تعمیرات تابستانه هرساله با پیگیری واحد نظارت و بازرسی و مکاری واحد فنی مهندسی سازمان در راستای بهسازی و تجهیز اتوبوس های درونشهری جهت ورود به مسیرهای مختلف صورت می پذیرد تا اتوبوس های تازه نفس خدمات حمل و نقل عمومی را در آغاز مهر به شهروندان این شهرجهانی عرضه نمایند.