سرویس دهی رایگان ویژه ناوگان اتوبوس شهری در روز عید سعید قربان به محل کشتارگاه یزد و مهریز جهت امر قربانی جهت رفاه شهروندان؛

سرویس دهی رایگان ویژه ناوگان اتوبوس شهری در روز عید سعید قربان به محل کشتارگاه یزد و مهریز جهت امر قربانی جهت رفاه شهروندان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز عید سعید قربان جهت رفاه حال شهروندانی که قصد حضور در محل کشتارگاه جهت امر قربانی را داشتند، حسب دستور ریاست سازمان، سرویس ویژه ای جهت انتقال این شهروندان به محل کشتارگاه در شهرستان های یزد و مهریز اختصاص داده شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد