سخنان آیت اله ناصری

سخنان آیت اله ناصری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیت الله ناصری در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار یزد :

پیشاپیش مردم را در مورد دلایل گرانی بلیط اتوبوسها توجیه کنید

شهردار یزد : یک سوم هزینه بلیط اتوبوسهای شهری بر عهده شهرداری ، یک سوم بر عهده شهروند و یک سوم جزء تعهدات دولت است

رئیس شورای اسلامی شهر : علی رغم اینکه عنوان شورای شهر را داریم 90 تا 95 درصد ، شورای شهرداری هستیم

امام جمعه یزد درباره گرانی بلیط مطلبی ایراد کرد که شهردار یزد با بیان خلاصه ای از عملکرد شهرداری در چهار سال گذشته اظهار داشت : یک سوم هزینه بلیط  اتوبوس های شهری بر عهده شهرداری ، یک سوم بر عهده شهروند و یک سوم جزء تعهدات دولت  محسوب می شود مهندس سید علی اکبر میروکیلی گرانی اجناس مصرفی اتوبوسها از جمله سوخت و برداشتن سوبسیدها که عاملی در افول در آمد شهرداریها می باشد را از جمله دلایل گرانی بلیط اتوبوسها اعلام کرد . آیت الله ناصری در ادامه با شنیدن دلایل گرانی بلیط اتوبوسها سفارش نمود در این مورد پیشاپیش مردم را توجیه کنید.