سازمان های وابسته

  • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  • سازمان آرمستانها
  • سازمان فاوا
  • سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
  • سازمان پسماند
  • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
  • سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی
  • سازمان میوه و تره بار