زمان شروع فعالیت ناوگان اتوبوس شهر یزد پس از 30 فروردین منوط به تصمیم ستاد مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا

زمان شروع فعالیت ناوگان اتوبوس شهر یزد پس از 30 فروردین منوط به تصمیم ستاد مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در گفتگو با خبرگزاری سیمای مرکز یزد اعلام کرد:
فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد پس از  ۳۰ فروردین ماه ۹۹ را منوط به تصمیم گیری ستاد مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا و شهردار شهر یزد اعلام کرد و گفت: پس از اعلام ستاد مقابله و پیشگیری از کرونا و نیز دستور شهردار شهر جهانی یزد فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی یزد پس از ۳۰ فروردین ماه از سر گرفته خواهد شد.
محمدرضا شفیعی افزود: با اقداماتی که در خصوص نوسازی و بهسازی ناوگان اتوبوس فرسوده شهر یزد در حال انجام است تابستان امسال تمامی اتوبوسهای شهر یزد مجهز به کولر خواهند بود.