ریاست سازمان در بین دانش آموزان هنرستان آیت الله حائری یزدی حضور یافت

ریاست سازمان در بین دانش آموزان هنرستان آیت الله حائری یزدی حضور یافت

ریاست سازمان در بین دانش آموزان هنرستان آیت الله حائری یزدی حضور یافت

به گزارش روابط عمومی، صبح روز یکشنبه 26 آذر محمد رضا شفیعی رئیس سازمان، سرگرد دستوار رئیس راهور شهرستان یزد و الهه جورابی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور در هنرستان آیت الله حائری یزدی با دانش آموزان دیدار نمودند.

شفیعی از ایجاد رشته حمل و نقل خبر داد و گفت با توجه به نیاز این رشته در یزد و جلساتی که با آموزش و پرورش استان داشیم تصمیم بر ایجاد این رشته در مقطع هنرستان خواهیم بود

در این دیدار نیز ارجمندی رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد حضور داشت.

در پایان مسئولین هنرستان با اهدا گل به مسئولین سازمان از خدمت رسانی در این حوزه تقدیر و تشکر نمودند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد