رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد عنوان کرد: تخصیص سهمیه سوخت مبتنی بر پیمایش به وانت بار‌های بنزین سوز

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد عنوان کرد: تخصیص سهمیه سوخت مبتنی بر پیمایش به وانت بار‌های بنزین سوز

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد گفت: به وانت بار‌ها بر اساس پیمایششان سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.

محمد رضا شفیعی اظهار داشت: از هفتم اسفند ۹۸، به وانت بار‌های پرمصرف بنزین سوز و دوگانه سوزی که در سامانه utcms.ir  با موفقیت ثبت نام کرده باشند و اطلاعاتشان مورد تایید باشد، به ترتیب معادل ۱۵۰ و ۱۳۰ لیتر سهمیه اضافی به صورت اعتبار ریالی (هر لیتر معادل ۱۵۰۰ تومان) در کارت بانکی مالک خودرو شارژ می‌شود.

وی افزود: همچنین وانت بار‌های کم مصرف بنزین سوز و دوگانه سوز به ترتیب معادل ۱۰۰ و ۹۰ لیتر سهمیه اضافی به صورت اعتبار ریالی به کارت بانکی مالک ناوگان واریز می‌شود.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد ادامه داد: سهمیه‌های اعتباری تنها از طریق کارت بانکی مالک خودرو و صرفاً برای پرداخت هزینه سوخت در دستگاه کارتخوان جایگاه سوخت (پمپ بنزین) قابل استفاده است.
شفیعی تأکید کرد: از اول خرداد ۹۹ کلیه وانت بار‌ها باید به منظور دریافت سهمیه اضافه، پس از مراجعه به شهرداری و دریافت پروانه فعالیت و اشتغال معتبر، به ازای هر حمل بار خود از از سامانه باربرگ، سند حمل بار روزانه و حقیقی دریافت کنند.
از ابتدای اسفندماه امسال سهمیه سوخت وانت بار‌های بنزین سوز به مقدار ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین (برای ناوگان پرمصرف تک سوز ۳۰۰ و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر و کم مصرف تک سوز ۲۰۰ و دوگانه سوز ۶۰ لیتر) باز می‌شود./صدا و سیما