روند نوسازی ناوگان و توسعه پایانه های درونشهری بررسی شد

روند نوسازی ناوگان و توسعه پایانه های درونشهری بررسی شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز شنبه 30 دیماه، محمود دهقان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد با حضور در سازمان با  محمد رضا شفیعی ریاست دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار در خصوص روند نوسازی ناوگان شهری و همچنین توسعه پایانه های مسافربری درونشهری بحث و تبادل نظر شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد