روند فعالیت شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بی سیم ستاره 1830 بررسی شد

روند فعالیت شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بی سیم ستاره 1830 بررسی شد

روند فعالیت شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بی سیم ستاره 1830 بررسی شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز چهارشنبه 20 دیماه اعضای شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بی سیم ستاره 1830 یزد با حضور در سازمان با ریاست دیدار و گفتگو نمودند.

محمد رضا شفیعی ریاست سازمان در این دیدار بر همدلی و همراهی اعضای شرکت تعاونی و همچنین رانندگان تحت نظارت خود تاکید نمود و خواستار استفاده حداکثری از شرایط موجود در جهت توسعه حمل و نقل عمومی شد.

در این دیدار مجید فلاحتی معاون اجرائی سازمان، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تاکسی بی سیم و نمایندگان رانندگان تحت نظارت این شرکت تعاونی حضور داشتند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد