روزنامه همشهری یزد سه شنبه ۱۵ آبان 1397؛ نیاز حمل و نقل شهری یزد به ۶۰۰ اتوبوس؛

روزنامه همشهری یزد سه شنبه ۱۵ آبان 1397؛ نیاز حمل و نقل شهری یزد به ۶۰۰ اتوبوس؛

صفحه نخست روزنامه همشهری یزد 
 
سه شنبه ۱۵ آبان 1397
 
نیاز حمل و نقل شهری یزد به ۶۰۰ اتوبوس
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد