روزنامه صبح یزد مورخ 2 مهر 97؛ افزایش کرایه اتوبوس ها در یزد به 500 تومان؛ پرداخت کرایه نقدی ممنوع!

روزنامه صبح یزد مورخ 2 مهر 97؛ افزایش کرایه اتوبوس ها در یزد به 500 تومان؛ پرداخت کرایه نقدی ممنوع!

به گزارش خبرنگاری روزنامه صبح یزد مورخ 2 مهرماه 1397، رئیس سازمان حمل و نقل  بار و مسافر شهرداری یزد با اشاره به موضوع ممنوعیت دریافت کرایه نقدی اتوبوس توسط رانندگان این ناوگان شهری گفت: تمام شهروندان موظف به استفاده از کارت شهروندی هستند؛ به گفته وی، هزینه هر بلیط الکترونیکی برای استفاده شهروندان از اتوبوس های عمومی شهر به 500 نومان افزایش قیمت داشته است.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد