رایزنی ریاست سازمان با شرکت های بیمه ای جهت دریافت تسهیلات بیمه تاکسی های شهری

رایزنی ریاست سازمان با شرکت های بیمه ای جهت دریافت تسهیلات بیمه تاکسی های شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان، محمد رضا شفیعی ریاست سازمان در مورد تسهیلات مختلف بیمه ی بدنه و شخص ثالث ویژه و خاص با هزینه مناسب جهت تاکسی های شهری با شرکت های مختلف رایزنی و تبادل نظر نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد