راه اندازی مسیر و ایستگاه گردشگری در شهر میراث جهانی

راه اندازی مسیر و ایستگاه گردشگری در شهر میراث جهانی

برای اولین بار درڪشورمسیر وایستگاه گردشگری درشهرمیراث جهانی یزد طراحی و اجراء شد و خدمات آمد و شد گردشگران در این مسیر توسط ناوگان عمومی مسافربری شهرداری یزد ارائه خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان محمد رضا شفیعی در جلسه افتتاح پروزه مسیر گردشپری در شهر یزد از راه اندازی و خدمات رسانی این مسیر در سال جدید خبر داد و گفت: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر یزد این سازمان ماموریت یافت جهت راه اندازی و ایجاد خطوط مسیر گدشگری بافت تاریخی شهر یزد اقدامات لازم را به عمل آورد. لذا با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان حمل و نقل شهری، شهرسازی، فنی مهندسی و نیز با دعوت از پیشکسوتان حمل و نقل شهری و بازنگری خطوط شهری به مسیر پیشنهادی با 14 ایستگاه رسید و طرح پیشنهادی به همراه اولویت بندی و زمان بندی تقدیم شهردار محترم و شورای شهر یزد گردید. 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد