دیدار و تقدیر ریاست محترم سازمان حمل و نقل از اعضای تیم والیبال سازمان؛

دیدار و تقدیر ریاست محترم سازمان حمل و نقل از اعضای تیم والیبال سازمان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷ محمد رضا شفیعی ریاست محترم سازمان با اعضای تیم والیبال سازمان (نایب قهرمان مسابقات جام والیبال شهرداری یزد) دیدار و ضمن اظهار امیدواری جهت توفیقات روز افزون این تیم جوان و کار آمد در مسابقات آینده، از اعضای این تیم، تقدیر و تشکر به عمل آورد. 
روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد